e-Deklaracje 2013

PIT 2013 przez Internet - to jest łatwe!

Ministerstwo finansów e-deklaracje 2013

2014-01-14

 PITY za 2013

Aby być w stanie rozliczać podatek na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego należy dokonać zgłoszenia w właściwym Urzędzie Skarbowym. Funkcjonują następujące terminy zgłoszenia: w sytuacji fundowania działalności ekonomicznej – w dniu założenia firmy (bezwzględnym terminem jest dzień nabycia pierwszego zarobku), do 20 dnia miesiąca następującego po dostaniu pierwszego przychodu z tytułu najmu, ajencji i umów podobnych (do końca roku, pod warunkiem pierwszy profit uzyskany zostanie w grudniu) albo do 20 stycznia – w innych wypadkach.

Do poprawnego wypełnienia deklaracji rocznej niezbędne również będą, dane na temat: kosztów uzyskania przychodów, potrąconych zaliczkach i odliczonych składkach na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, uzyskanych w trakcie roku przychodów.

Jeśli obywatel w czasie roku traci przywilej opodatkowania podatkiem liniowym (19 procent) – gdy pozyska z własnej firmy przychody z tytułu usług, odpowiadających operacjom, jakie obywatel lub co najmniej jeden ze udziałowców spółki czynił lub działa w roku fiskalnym e deklaracje na rzecz poprzedniego lub dzisiejszego zatrudniającego – podatnik za pełny rok wysyła PIT 36, a nie Pit-36l.

Przygotowaliśmy dla e deklaracje Państwa darmowy program PIT na rozliczenie 2013/2014. Za jego pomocą mogą Państwo łatwo i przyjemnie wypełnić deklarację podatkową opartą o PIT-38, PIT-36, PIT-37, PIT-39, PIT-36L, e deklaracje PIT-28. Nasza aplikacja zaproponuje również dodanie załączników PIT jak w naszej sytuacji okażą się wymagane w celu skorzystania z ulgi podatkowej.

Druk PIT-28 jest wyjątkiem, który odróżnia go od większości formularzy, ponieważ termin nie upływa 30 kwietnia 2014 e deklaracje roku, a należy go dostarczyć do Urzędu Skarbowego nie później niż 20 stycznia 2014 roku.

Małżonkowie zbywający pospołu posiadłość, będącą we wspólności matrymonialnej – oddadzą dwa formularze PIT-39, każdy ujawni zarobek ze osobistego udziału we wspólnej własności.

Program do księgowości TaxMachine.pl wskazany jest dla średnich i małych podmiotów gospodarczych oraz kancelarii podatkowych e deklaracje i wszystkich podmiotów prowadzących mała księgowość. Większa część firm skorzysta też z modułów: program do e deklaracje faktur, program magazynowy, kadry i płace.

program pit 38

Podstawową zaletą aplikacji umożliwiającej wypełnienie zeznań podatkowych jest możliwość wypełniania wielu różnych e deklaracje zeznań, także dla różnych podatników. Istnieje możliwość zapisywania oraz e deklaracje edytowania danych wprowadzonych do deklaracji PIT – 37. Po wysłaniu w prosty sposób podatnik może sprawdzić status i wydrukować potwierdzenie.

Zastosowany w programie do księgowości TaxMachine przejrzysty sposób prezentacji danych pozwala w łatwy i szybki sposób dotrzeć do wymaganych elementów programu i magazynowanych tam informacji.

Sporządzanie deklaracji rocznych PIT rocznych to niesamowicie skomplikowana i niewdzięczna praca, dlatego warto użyć do tej pracy najlepsze narzędzia, najlepiej niezwykle prosty w obsłudze, bezpłatny i wydajny program do druków rocznych PIT.

Stosując Kreator PIT nie musisz się znać na tworzeniu deklaracji PIT, kreator deklaracji PIT całkiem automatycznie rozliczy odpowiednie zeznanie.

Sprzedaż nieruchomości kupionej lub wybudowanej przed 2007 r. nie musi być deklarowane i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Mimo tego, że w blankiecie PIT-28 nie zezwala się potrącić ulgi prorodzinnej, a podatnicy nie mogą potrącać kosztów nabycia przychodu, istnieje szereg udogodnień przemawiający za wyborem ryczałtu ewidencjonowanego. W PIT-28 można odliczyć: składki na ubezpieczenia zdrowotne, obecnie obowiązujące ulgi i odliczenia innego typu (oprócz ulgi prorodzinnej), ulgę abolicyjną, składki na ubezpieczenia e deklaracje społeczne.

PIT-36 to deklaracja składana głównie przez obywateli prowadzące jednostkę gospodarczą lub pobierające środki utrzymania z tytułu umowy o pracę za granicą kraju.

Zeznanie PIT-28 jest wyjątkiem, który odróżnia e deklaracje go od większości formularzy, ponieważ termin nie upływa 30 kwietnia 2014 roku, a należy go dostarczyć e deklaracje do Urzędu Skarbowego nie później niż 20 stycznia 2014 roku.

Wskazując jako metodę objęcia opodatkowaniem ryczałt ewidencjonowany nie będziesz w stanie się liczyć wspólnie także z dochodów objętych podatkiem poza ryczałtem od przychodów, na przykład podatkiem 18% wedle skali podatkowej.

pit 36l druk program

Obniżka z tytułu zabezpieczenia zdrowotnego w zeznaniu pit 28 obejmuje zarówno składek krajowych, jak również tych, które poniesione zostały poza granicą naszego kraju. Zajrzyj na: tmxp.pl.

Za pomocą przedstawianego programu do PIT za 2013 rok możesz wypełnić zdecydowanie prędzej druki PIT za 2013 rok. Za pomocą prezentowanego programu bez problemu rozliczysz: PIT-36, PIT-28, PIT-37, PIT-36L, PIT-39, PIT-38. Nasz program PIT obsługuje również wszelkie załączniki PIT jakie mogą okazać się pomocne przy rozliczaniu z PIT 2013/2014.